چهارمین همایش فن بازار سلامت و فن آوری به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، چهارمین همایش فن بازار سلامت و فن آوری به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح ملی،  در تاریخ 20 و 21 آبان97 در محل تالار ابن سینا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
 در این دو روز پنل های تخصصی و همچنین فن بازار شامل غرفه های مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی کشور برقرار بود.
دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در این مراسم و همچنین بازدید از غرفه ها، به گفتگو با شرکت کنندگان و تاکید بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم و اهمیت نقش اجتماعی شدن دانشگاه ها و کارآفرینی پرداختند.
 
خبرنگار و عکس: توکلی


   1397/8/22 13:09     
  
تعداد بازدید :  220

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: