پیگیری جدی پروژه ی تکامل اطفال (ECD) با هدف مردمی کردن علم و فناوری برای آگاهی کامل از فرآیند رشد فرزندان
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سه‌شنبه 14  آذر ماه 1396 چهارمین جلسه‌ی بررسی و اجرای  طرح توسعه ی همه‌جانبه ی دوران کودکی ECD (Early Childhood Development ) با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، معاونت‌های اجتماعی فرهنگی،  بهداشت، درمان و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز تحقیقات رشد و تکامل بیمارستان مرکزطبی کودکان برگزار شد.
در این جلسه که استاد ملک افضلی مشاور عالی معاون اجتماعی فرهنگی وزارت بهداشت نیز حضور داشت،  خانم دکتر ناصری، مدیرگروه سلامت جمعیت و خانواده و خانم شریفی کارشناس برنامه ی کودکان، گزارش بررسی وضعیت موجود ارزیابی تکامل کودکان زیر 5 سال و فعالیت های معاونت بهداشت را در حوزه ی تکامل کودکان ارائه کردند و سپس این موارد به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.
در ادامه ی این جلسه دکتر ملک افضلی مواردی را برای روشن شدن بهتر مسیر و انجام کاملتر این پروژه بیان و تاکید کرد که  فلسفه ی پیگیری مجدانه این پروژه در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مردمی کردن علم و فناوری است برای آگاهی کامل مادران در رشد فرزندان این جامعه از طریق رابطین آزموده و باتجربه.
پنجمین جلسه از سلسله پیگیریهای طرح توسعه ی همه‌جانبه ی دوران کودکی ECD در دوهفته ی آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
 
گزارش: زهرا اسلامی نیا

   1396/9/18 08:25     
  
تعداد بازدید :  487