پیوند دانشگاه علوم پزشکی تهران با واحد سلامت صدا و سیما
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، دکتر رستمیان معاون فرهنگی و مشاور اجتماعی ریاست دنشگاه به اتفاق دکتر مومنی مشاور هنری و دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه به همراه دکتر قاسمی  رییس شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما و مدیر شبکه سلامت در محل این شبکه دیدار کردند.
در ابتدای جلسه  دکتر رستمیان گفت: صدا و سیما و شبکه سلامت یک فرصت برای سلامت مردم هستند. دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیات رئیسه دانشگاه نگاه ویژه ای به اجتماعی سازی سلامت دارند، طرح موضوعات تهدید کننده سلامت از قبیل آلودگی هوا ، فاضلاب جنوب تهران  و کودکان کار و پیگیری آنها در کاهش این معضلات تاثیر گذار بوده است،  لیکن بایستی بطور اساسی و ریشه ای حل شوند و در این بین  مطالبه عمومی جامعه بسیار تاثیر گذار است.
وی افزود: سلامت و رفاه در دنیا اولویت دولت ها است،  بها دادن به فعالیت های اجتماعی در خصوص سلامت و مشارکت اجتماعی در این عرصه لازمه پیشرفت و توسعه کشور است و همکاری دانشگاه با صدا و سیما حائز اهمیت است و  استفاده از توان علمی دانشکده ها و اعضای هیات علمی در موضوعات مختلف سلامت محور در صدا و سیما بسیار مهم است و دانشگاه در خصوص همکاری متقابل آمادگی دارد.
در ادامه دکتر قاسمی مدیر شبکه سلامت با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای سیاست گذاری سلامت در صدا و سیما و گستردگی این حوزه گفت: طرح موضوعات مرتبط با سلامتی به طرق گوناکون در برنامه های مختلف صدا و سیما در حال انجام است. لیکن با توجه به گستردگی مخاطبان و مطالب متنوع در حوزه سلامت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه در ارتقا کمی و کیفی برنامه های مرتبط با سلامت ضروری است و نگاه خوبی به این موضوع در صدا و سیما وجود دارد و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی کشور در حوزه سلامت در این راستا بسیار تاثیرگذار است.
  وی افزود: کمک علمی  دنشگاه علوم پزشکی تهران به شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما و استفاده از دانشجویان و افراد مستعد در برنامه سازی در صدا و سیما بسیار مهم است و ما از این موضوع استقبال می کنیم، ما پیگیر ساخت برنامه های بیشتری با موضوع پیشگیری و سبک زندگی سالم و تقدم آموزش هستیم.
مدیر شبکه سلامت  صدا و سیما گفت: روزانه حداقل 68 ساعت برنامه با موضوعات مختلف سلامت در صدا و سیما پخش می شود و تولید محتوای مناسب و علمی به نحوی که مورد توجه مخاطب قرار گیرد  اهمیت دارد و ما خواهان مشارکت بیشتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در این راستا هستیم. آموزش و تربیت مجریان توانمند از بین  دانشگاه و همچنین ورود دانشجویان علاقه مند به این عرصه مورد توجه صدا و سیما است و ما اماده مشارکت همه جانبه با دانشگاه و ساخت برنامه های مشترک  سلامت محور هستیم.
 دکتر مومنی نیز افزود: همکاری بخش سلامت و رسانه در دنیا در ابعاد مختلف وجود دارد و تجربه سایر کشور ها نیز نشان می دهد یکی از ابزاری که می تواند سلامت را همگانی کرده  و مشارکت جامعه را در این عرصه افزایش دهد، ظرفیت  رسانه در اشکال مختلف است و صدا و سیما در این راه بسیار اثر گزار و مهم است.
در ادامه دکتر عباسی با اشاره به جایگاه شورای عای سلامت و امنیت غذایی کشور و کارگروه سلامت در استان گفت:  نقش صدا و سیما در پیگیری موضوعات سلامتی در استان فراتر از پرداختن  به موضوعاتی از قبیل درمان است.  معضلاتی  از قبیل آلودگی هوا ، فاضلاب جنوب تهران  و همچنین سایر موضوعاتی که در کارگروه سلامت استان مطرح می شوند، اطلاع رسانی و تبدیل آنها  به مطالبات عمومی و پیگیری رفع آنها می تواند توسط رسانه ملی انجام شود و به کاهش و رفع آنها کمک کند.
در پایان جلسه مقرر شد با تشکیل جلسات کارشناسی و معرفی نمایندگانی از دانشگاه و صدا و سیما موضوعات مورد اشاره پیگیری و در خصوص طراحی و اجرای همکاری مشترک آنها اقدام شود.
خبر و عکس: روابط عمومی کارگروه سلامت و امنیت غذایی


   1398/9/10 10:40     
  
تعداد بازدید :  78