پروژه بیمارستان خیریه 170 تختخوابی کهریزک
در شهریور ماه 98 نشستی با حضور خیر ارجمند دکتر هاشمی، دکتر رستمیان  معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی و سعادت رئیس اداره خیرین در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.
 در این جلسه درخصوص تعامل و همکاری با دانشگاه برای ساختن هرچه سریعتر پروژه بیمارستان خیریه 170 تخت خوابی کهریزک و مشارکت دانشگاه و منطقه طبق تفاهمنامه،گفتگو و تبادل نظر شد.
در ابتدا دکتر رستمیان ضمن خوشامدگویی پیشنهاد کرد تیمی با حضور نمایندگان معاونت درمان و مدیریت های نظارت بر طرح های عمرانی و مشارکت های مردمی دانشگاه و همچنین با حضور نماینده مجلس دکتر علیجانی در محل پروژه  تشکیل شود تا برای ارائه گزارش پیشرفت کار توسط خیر محترم و تایید دفتر فنی، از مراحل اجرایی پروژه و موانع احتمالی ساخت، گزارش های لازم ارائه شود.
پروژه مذکور در سال 1396 توسط معاون اجتماعی وقت وزارت بهداشت (دکتر ایازی) کلنگ زنی شده و در حال حاضر دارای 30 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد. به دلیل تورم و افزایش هزینه های پیش بینی نشده و قیمت های مصالح ساختمانی این پروژه، باید در دو فاز جداگانه ساخت و راه اندازی شود تا هرچه سریعتر مردم منطقه از خدمات آن بهره مند شوند.
خبر: شعله  سعادت
عکس: حسین میری


   1398/6/24 10:18     
  
تعداد بازدید :  60