نشست مشترک دفتر آمار و فناوری اطلاعات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست مشترک دفتر آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی فرهنگی روز سه شنبه 6 آذر با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی و فرهنگی، دکتر مرعشی مدیر آمار و فناوری اطلاعات، دکتر زرین آرا مشاور آمار، دکتر برکتی مدیر مؤلفه های اجتماعی موثر بر سلامت  و کارشناسان هر دو دفتر در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این نشست با هدف بازنگری و بررسی مجدد نحوه ارائه سالنامه آماری دانشگاه در راستای بهره‌وری بیشتر برگزار شد.
دکتر مرعشی به سالنامه آماری به عنوان بانک جامع آماری اشاره کرد  و اینکه امسال شکل ارائه آمار واحدها متنوع تر خواهد شد و آمار فعالیت ها به صورت نمودار و روند نیز نشان داده می شود تا نگاه بهتری برای مخاطب داشته باشد و علاوه بر آمار، تحلیل آماری هم صورت بگیرد. همچنین وی در مورد تحلیل آمار فعالیت های واحدهای دیگر دانشگاه به طور متقابل صحبت هایی را ارائه کردند. 
دکتر رستمیان به اهمیت آمار بعنوان یک شاخص و راهنما اشاره کرد و افزود: واحدی که از آمار استفاده می کند می تواند نقاط قوت و ضعف فعالیت های سالانه خود را بشناسد. معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در ادامه گفت: فعالیت های فرهنگی، شاخص پذیری ندارد. آمار امانت است و باید به طور دقیق انجام شود، می توانیم شاخص هایی در داخل و خارج از کشور جستجو کنیم تا برای تهیه آمار به یک قالب مشخص برسیم.
دکتر برکتی در خصوص اهمیت اطلاع از چگونگی گزارش آمار در کشورهای دیگر صحبت کرد و آقای فصیحی در مورد استفاده از زبان مشترک در ارائه آمار اطلاعاتی ارائه کرد.
در ادامه فریبا قدس کارشناس معاونت اظهار داشت که برخی از فعالیت های فرهنگی کیفی هستند و آمار اینگونه فعالیت ها به راحتی قابل گردآوری نیست لذا لازم است قالبی مشخص برای آن در نظر گرفته شود.  
در پایان دکتر زرین آرا افزود: برای مشخص شدن فعالیتها بر اساس کمی یا کیفی بودن آنها، بهتر است فعالیت ها را به صورت فرآیندی ارائه کنیم.
خبرنگار: فریبا قدس
عکاس: حسین میری


   1397/9/10 14:48     
  
تعداد بازدید :  188