معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، کارگاه نقش پرستارها در سازندگی و پیشرفت جامعه چهارم اردیبهشت ماه 98 برگزار می شود
 زمان این کارگاه چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 98 ساعت 15-13:30 در محل سالن شورای یک دانشکده پرستاری و مامایی با حضوردکتر حسن بنیانیان برگزار می شود.
لازم به ذکر است که این کارگاه دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی می باشد  و برای کلیه کارکنان و دانشجویان آزاد است.
در صورت داشتن هرگونه سؤال احتمالی در خصوص کارگاه فوق با خانم میرنسب به شماره  61054582 تماس حاصل فرمایید.

   1398/2/2 10:50     
  
تعداد بازدید :  65

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: