انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات:
ﻣﺤﺮﻡ اﺣﻤﺪﺯاﺩﻩ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻱ و ﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ اﺯ ﻧﺎﻡ اﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮاﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ. اﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮاﻱ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ و ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ی اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻫﻢ ﺭﺯﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮاﻥ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ و ..........
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396
+
2
-
4
ارسال
محسن رستمی:
ای جانم ایشان عموی شهید من است جگرم آتیش گرفت عمو جان .... بله ایشان وصیت نامه ندارن ولی مقاله ای درمورد حجاب نوشتم که فوق العاده است خیلی خاطره از این بزگوار داریم کاش میشد مکتوبش کرد
شنبه 4 آذر 1396
+
4
-
4
ارسال