دومین جلسه دوره‌ی تخصصی فنون مذاکره‌ی مشارکت‌ گیری
گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، دومین جلسه آموزشی اصول و فنون مذاکره برای مشارکت گیری توسط دکتر محسن مسعودیان متخصص رفاه اجتماعی سه شنبه13  خرداد 99 با حضور رابط خیرین برخی بیمارستان های تحت پوشش، نمایندگان و مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد و دکتر مریم صابری سرپرست اداره سمن های مدیریت مشارکت های مردمی در سالن شورای معاونت فرهنگی با حفظ کلیه موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه مروری بر مطالب جلسه قبل  انجام شد و به موضوع مذاکره تلفنی و بایدها و نبایدهای مذاکره اشاره شد.
با توجه به کاربردی کردن روند این دوره ، قراراست در هرجلسه یکی از موضوعات مربوط به عدم موفقیت در جلب مشارکت توسط شرکت کنندگان مطرح و درخصوص آن آموزش و روشهای اصلاحی انجام شود، لذا در این جلسه توسط نماینده یکی از سمن ها موضوع مورد مذاکره که به شکست انجامیده بود عنوان و اصلاح مذاکره به صورت نقش بازی کردن  با مشارکت مدعوین و ارایه پیشنهادات اصلاحی توسط مدرس دوره انجام شد.
ضمنا مقرر شد جلسات به صورت هفتگی برگزار شود و هریک از مدعوین موضوع مورد نظر خودرا برای انجام Playing  
Role   (نقش بازی کردن)، اصلاحات موردنظر و ارایه عناوین خدمات در برد یک مذاکره،  برای جلسه آتی اعلام نمایند.
خبر: مریم صابری


   1399/3/17 11:34     
  
تعداد بازدید :  77