ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
ناشناس:
بهتر نیست ابتدا درباره اساتید تحقیق شود و سپس درسی برای تدریس به آنها واگذار شود. استاد درس مکارم اخلاق، خود باید دوره طولانی این درس را بگذرانند.
سه شنبه 5 بهمن 1395
+
0
-
0
ارسال