دست خیانت وهابیت در تحریف کتب اهل سنت

از جمله این کتب، کتاب « عقیدة السلف » است که حدود هزار سال پیش توسط امام « اسماعیل بن عبدالرحمن الصابونی »(متوفی 449) نوشته شده. نویسنده در این کتاب به بازگویی اعتقادات سلف صالح پرداخته است.
از آنجایی که وهابیت با زیارت قبر شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت داشته و سفر به قصد زیارت قبر ایشان را نشانه‌ی شرک می‌دانند، در این کتاب دست برده آن‌گاه که امام صابونی هدف خود را از نوشتن این کتاب ذکر کرده و می‌گوید:فأنی لما وردت آمد طبرستان، و بلاد جیلان متوجها الی بیت الله الحرام، و زیارت قبر نبیه صلی الله علیه و سلم...
ترجمه:

آنگاه که وارد شهرآمد طبرستان و منطقه گیلان شده به سوی بیت الله الحرام و زیارت قبر پیامبرش صلی الله علیه و سلم حرکت کردم...

دست خیانت وهابیت لفظ « زیارت قبر نبیه » را به « زیارت مسجد نبیه » تغییر داده است!!!
در زیر دو «نسخه خطی» کتاب را با «نسخه چاپ عربستان سعودی» مقایسه کنید.


نسخه اول: موجود در «جامعة الریاض» (دانشگاه ریاض)
نسخه دوم: موجود در «مکتبة المرکزیة جامعة الریاض قسم المخطوطات»
نسخه چاپ عربستان سعودی

:  شهید آوینی    1394/3/5 09:11
  
تعداد بازدید :  306

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران: