جلسه هماهنگی و خودارزیابی تیم اجرایی پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی؛ دکتر حسن برکتی دبیر اجرایی پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار در جلسه ای که صبح روز شنبه 7 تیرماه 99 به منظور هماهنگی وخودارزیابی امور اجرایی جشنواره برگزار شد؛ از خدمات و تلاش های اعضای کمیته اجرایی تشکر و قدردانی کرد.
دکتر برکتی مخاطبین جشنواره خودمراقبتی را کارکنان نظام سلامت عنوان کرد و گفت: مخاطبین ما کسانی هستند که با مردم در ارتباط مستقیم هستند و منجر به بهبود حال بیماران می شوند.
وی با اشاره به همه گیری کووید 19 از برگزاری این جشنواره به صورت وبینار برای اولین بار خبر داد و گفت: در سال های گذشته این جشنواره به شکل حضوری برگزار می شد و این اولین تجربه برگزاری جشنواره به شکل مجازی است.
دکتر برکتی ورود رشته های مختلف در عرصه را فلسفه وجودی جشنواره دانست و از حضور و مشارکت صاحب نظران و متخصصین رشته های مختلف در این جشنواره استقبال کرد.
دبیر اجرایی جشنواره خود مراقبتی همچنین از امکان ثبت 5 الی 6 اثر در بخش جشنواره به صورت مکتوب و یا آثار هنری با هدف ارتقای توانمندی جامعه خبر داد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده همچنین خواستار مشارکت بیشتر دانشجویان و جذب آنها برای حضور در جشنواره شد.
دبیر علمی جشنواره خودمراقبتی: به دنبال تکثر بی کیفیت در آثار نیستیم؛ مخاطب ما مخاطب خاص است
دکتر محمد مومنی، دبیر علمی جشنواره و عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز با ابراز رضایت و خرسندی از عملکرد مشتاقانه تیم اجرایی گفت: انصافاً آنچه در عملکرد تیم اجرایی دیدم، جای تشکر دارد.
دکتر مومنی با اشاره به مجزا بودن بخش سمپوزیوم با جشنواره؛ هدف اصلی جشنواره را جذب آثار هنری دانست و گفت: سمپوزیوم مستقل است و معیارها و شاخص های جشنواره باید در جلسه هیات داوران مشخص و تعیین شود.
دکتر مومنی خاطرنشان کرد: در جشنواره چهارم ما 270 اثر دریافت و غربالگری کردیم؛ ما به دنبال تکثر بی کیفیت در آثار نیستیم؛ مخاطب ما مخاطب خاص است.
وی همچنین خواستار ادامه فعالیت تیم اجرایی بعد از جشنواره پنجم و استقرار دبیرخانه جشنواره ششم در دانشکده پرستاری ومامایی شد. 
در این جلسه اعضای تیم اجرایی به ارائه گزارش کارهای صورت گرفته پرداخته و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
لزوم ارائه گزارش از مقالات واصله، معرفی هیات داوری و معیارهای آثار برتر، استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های سایر دانشگاه ها، برگزاری جلسات مشترک با سایر دانشگاه ها، برگزاری مصاحبه های خبری، کمک گرفتن از واحدهای مختلف دانشگاه برای تبلیغ و اطلاع رسانی جشنواره، رای زنی با صدا و سیما برای تبلیغات گسترده، استفاده از پتانسیل خبرگزاری ها، مزایای شرکت در جشنواره برای دانشجویان، ارتباطات فراسازمانی و فرارشته ای و شرکت رشته های غیرپزشکی در جشنواره، تاکید بر اهمیت روز جهانی خودمراقبتی، در دسترس قرار دادن آثار جشنواره سال قبل، تعیین شرح وظایف تیم اجرایی دانشجویی، تبدیل کار علمی به محتوی هنری با همکاری اساتید و دانشجویان و تعیین تسهیلات برای انتشار مقالات برای اعضای هیات علمی و تعیین جوایز برای دانشجویان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
   1399/4/11 11:24     
  
تعداد بازدید :  87

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: