تقدیر از از بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان جامع بانوان آرش
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، پیرو تصمیم گیری در جلسه کمیته انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با شرع مقدس در دانشگاه و در راستای برنامه رعایت حریم و پوشش بیمار، از طرف معاونت های درمان و فرهنگی دانشگاه از بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان جامع بانوان آرش که بالاترین امتیاز را کسب نموده اند تقدیر به عمل آمد.
متن تقدیر نامه ها به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای دکتر بدو - رئیس محترم بیمارستان مرکز طبی کودکان
با سلام و احترام
نظر به اهمیت برنامه رعایت حریم و پوشش بیمار از مجموعه برنامه های راهبرد گسترش عملی تعهد حرفه ای در حوزه درمان ، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر را از تلاش های ارزشمند و صادقانه جنابعالی و همکاران آن مجموعه در راستای کسب بالاترین امتیاز از سایر بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در برنامه رعایت حریم و پوشش بیماران اعلام می نماییم. از پیشگاه ایزد منان سعادت و سلامتی توام با عزت و سرفرازی را برایتان خواستاریم.
سرکار خانم دکتر کاشانی - رئیس محترم بیمارستان جامع بانوان آرش
با سلام و احترام
نظر به اهمیت برنامه رعایت حریم و پوشش بیمار از مجموعه برنامه های راهبرد گسترش عملی تعهد حرفه ای در حوزه درمان ، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر را از تلاش های ارزشمند و صادقانه جنابعالی و همکاران آن مجموعه در راستای کسب بالاترین امتیاز از سایر بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در برنامه رعایت حریم و پوشش بیماران اعلام می نماییم. از پیشگاه ایزد منان سعادت و سلامتی توام با عزت و سرفرازی را برایتان خواستاریم.
     دکتر مهدی رضایی -
معاون درمان دانشگاه  /  دکتر عبدالرحمن رستمیان  -  معاون فرهنگی دانشگاه
 گزارش: کاظم زاده


   1398/4/10 15:32     
  
تعداد بازدید :  82

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: