برگزاری جلسه‌ی تعامل با شهرداری تهران برای سلامت استان
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه راههای رسیدن به تعامل بین بخشی باشهرداری  شنبه 9 تیر 97 در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری، با کارشناسان معاونت اجتماعی  فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اداره کل سلامت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.
 
 در این جلسه مقرر شد تا مفاد اولیه صورتجلسه همکاری مشترک در زمینه نقاط مشترک فعالیت های دو واحد در راستای هم افزایی خدمات ارایه شده به مردم ،توسط کارشناسان دو واحد نوشته شده ودر تعامل باهم نسخه نهایی تهیه شود تا بصورت قالبی برای سایر دانشگاه های استان تهران مورد استفاده قرار گیرد.

 
 

 
خبرنگار : الهی
   1397/4/9 06:41     
  
تعداد بازدید :  151

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: