برگزاری کارگاه های فرهنگی ویژه اعضای هیئت علمی
  به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، در راستای دانش افزایی اعضای هیات علمی و با توجه به شیوع کرونا ویروس، این معاونت اقدام به برگزاری کارگاه های آنلاین ذیل از طریق فضای Skyroom"" نموده است. جدول این کارگاه ها به شرح ذیل می باشد:
 

ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ
1 اجتماعی سازی دانشگاه و مشارکت جناب آقای دکتر نوروزی دو شنبه 16/4/1399
ساعت 12:30-11:00
2 رویکرد مبتنی بر شواهد طب های مکمل در مواجهه بیماری کرونا جناب آقای دکتر رضائی زاده دو شنبه 23/4/1399
ساعت 12:30-11:00
 
 
  • آدرس سامانه جهت  برگزاری کارگاه آنلاین از طریق فضای Skyroom"":
    https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/cultural-department
  • برای شرکت در کارگاه های فوق نیاز به ثبت نام اولیه نمی باشد.
  • جهت دریافت گواهی نامه کارگاه ها تکمیل فرم ارزشیابی الزامی است.
  • لینک و زمان تکمیل فرم ارزشیابی در پایان کارگاه اعلام خواهد شد. 
 
 

   1399/4/16 09:24     
  
تعداد بازدید :  5277

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: