برگزاری چهلمین و چهارمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، جلسه " فعالیتها و بازیهای ارتقاء تکامل کودکان 16 تا 20 ماهه" به رابطان سلامت، مادران توانمند، سه شنبه 10 تیر 99   با حضور فاطمه شریفی کارشناس سلامت کودکان معاونت بهداشت، دکتر نرجس توکلی کیا مدیر پروژه،  زهرا اسلامی نیا کارشناس فرهنگ سلامت معاونت فرهنگی و جمعی از رابطان سلامت، بصورت مجازی برگزار شد.
در ابتدا کارشناس سلامت کودکان معاونت بهداشت گفت: مهمترین نیاز کودک این است که بداند مورد عشق و علاقه و حمایت است باید دانست که مهمترین دوره تکامل در اوایل کودکی است. زمانی که رشد سریع مغز اتفاق میافتد، این موضوع بر رشد شناخت ذهنی و اجتماعی و هیجانی در تمام زندگی مؤثر خواهد بود. بیشترین رشد مغز در سه سال اول زندگی اتفاق می افتد. تحریکات و تغذیه کافی در 3تا ۵ سال اول زندگی برای یک تکامل مطلوب ضروری است. بنابراین با تقویت تکامل ابتدایی کودک می توان مطمئن بود،که او به تکامل بالقوه اش دست بیابد.
 وی افزود : توجه داشته باشیم کودکان در همه حال نیاز به مراقبت دارند، همه تمرین ها و بازی ها باید با حضور والدین یا مراقبین کودک انجام شود. برای بازی با کودکان صبور باشیم. اگر کودک در زمانی که با او بازی می کنیم احساس لذت نمی کند،  بازی رابه زمان بهتری موکول می کنیم. اگر کودک بیمار ،خواب آلود یا گرسنه است، با او بازی نکنیم. بعد از هر بار انجام تمرین صحیح تشویق کردن کودک را فراموش نکنیم. والدین هر دو باید برای بازی با کودک مشارکت داشته باشند.
فاطمه شریفی افزود: تمرین برای تکامل مهارتهای زبان و درک لازم است او را تشویق کنید تا آنچه را که میخواهد، بیان کند.  برای مثال به او بگویید چگونه " لطفامن کمی شیرمیخواهم " را بیان کند . وقتی کلمات را کنار هم میگذارد، او را تشویق کنید .در حالی که به تصاویر مجله و کتاب نگاه میکنید، از او بخواهید که موضوع آن را برایتان بگوید. یک تلفن اسباب بازی به او بدهید، بازی تلفن به پدربزرگ و مادربزرگ یا بابا را انجام دهید. با صدای بلند برایش کتاب بخوانید.
کارشناس کودکان گفت: تمرین برای تکامل و مهارتهای شخصی و اجتماعی را با کودک کار کنید به او اجازه دهید تا در فعالیتهای روزمره به شما کمک کند .از او بخواهید که یک قاشق را روی میز بگذارد یا لباسهای کثیف را درسبد بگذارد. با کمک کردن به او در هنگام مسواک زدن با آب، به او یاد دهید که از
دندانهایش مراقبت کند .بازی قایم موشک بکنید. ابتدا بازی را آسان و به تدریج که بازی کردن او بهتر شد، بازی را سختترکنید. برنامه ریزی مکرر برای بیرون رفتن، مثل زمین بازی، باغ وحش یا پارک داشته باشید.
تمرین برای تکامل کنترل عضلات درشت را انجام دهید  موقع حمام یا شنا به او اجازه دهید تا با ریختن آب درون ظرف و خارج کردن آب از ظرف، بازی کند ازکاسه و ظروف پلاستیکی استفاده کنید. به او اجازه دهید که روی اسب گهوار های بازی کند. مطمئن شوید که اسب ایمن باشد و سقوط نکند. به او نشان دهید که چگونه تاب بازی کند و چگونه از وسایل بالا برود. او را تشویق به راه رفتن روی نوک پنجه، عقبگرد و بالا و پایین رفتن از پله بکنید.او را به پارک یا محلهایی ببرید که میتواند بدود و یا توپ بازی کند.
تمرین برای تکامل عضلات کوچک را انجام دهید او را به بازی با بلوکها، قطعات بزرگ پازل، کشیدن با مداد شمعی و رنگ کردن با انگشت تشویق کنید.
به کودک نشان دهید که چگونه نخ را داخل چیزهایی مثل سوراخ دکمه های بزرگ یا سی دی کند.
کارشناس برنامه کودک چند نکته قابل توجه  را اظهار داشت و گفت :با انجام این تمرین ها ما به کودک کمک می کنیم استعداد هایش شکوفا
شوند و ارتقا پیدا کنند.ارزیابی تکامل کودک از طریق تکمیل پرسشنامه ASQ انجام می شود. اگر کودک در هر حیطه امتیاز لازم را کسب نکرده باشد، لازم است بیشتر بررسی شود. مراقبین سلامت و پزشکان والدین را جهت مراجعه به مراکز جامع تکامل راهنمایی می کنند. در مراکز جامع تکامل )ضیائیان و مرکز طبی( برای کودکان آزمون های تخصصی تکامل انجام می شودو در صورت نیاز اقدامات گفتار درمانی،کاردرمانی و... انجام می شود.

در پایان رابطین، مادران سوالات خود را از مدرس این بحث پرسیدند و فاطمه شریفی به تک تک سوالات پاسخ دادند.
 گزارش : زهرا اسلامی نیا     
عکس : حسین میری


   1399/4/14 09:56     
  
تعداد بازدید :  162

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: