برگزاری چهارمین جلسه‌ هماهنگی درون سازمانی برای برگزاری همایش سیگار و سیاست‌گذاری سلامت‌ محور
چهارمین جلسه‌ همکاری بین معاونت اجتماعی فرهنگی و فدراسیون ورزش فوتبال دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه همکاری  درون بخشی این معاونت و فدراسیون ورزش فوتبال دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارشنبه  19 دی ، با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر سیف برقی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ورزشی، دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر برسلامت و سایر کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
در ابتدا دکتر برکتی گزارش کلی از کارها و اقدامات اولیه برنامه ریزی شده برای روز همایش ارائه کرد و گفت: برای ارتقاء سلامت جامعه، اطلاع رسانی از طریق این همایش و رساندن خواسته های اجتماعی مردم به گوش تصمیم گیران عرصه کاهش مصرف دخانیات مقدور است که  یکی از آن ریسک فاکتورهای سرطان، سیگار می باشد و این اقدام ما را برآن داشت که در هفته سرطان، روز دهم بهمن ماه را برای برگزاری همایش سیگار و سیاست گذاری سلامت محور انتخاب کنیم.
دکتر سیف برقی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ورزشی، که از برگزاری اولین همایش سیگار در دانشگاه علوم پزشکی تهران خرسند بود، گفت: در چهارم بهمن ماه در سالن ایوان شمس به متولی شهرداری نیز همایش مشابهی برگزار می شود که می تواند پیش زمینه همایش شما باشد و همسو بودن سازمان ها با هم، ارسال پیام اعتراض مردمی به مجلس نیز در این خصوص است.
وی افزود: جمعیت سفیران سلامت نفوذ اجتماعی بسیاری دارد که باید قوت بگیرد تا موثر برتصمیم سلامت محور مجلس و نمایندگان مجلس ودولت شود.
دکتر رستمیان گفت: برطبق مطالعات زیادی که صورت گرفته است با افزایش مالیات سیگار، کاهش مصرف سیگار را خواهیم داشت و در جامعه بیماری های سرطان و غیر واگیر کم می شود و درآمد حاصله ناشی از عوارض برای ارتقاء سلامت جامعه و سلامت دانش آموزان و افزایش فضای ورزشی خواهد شد.
وی افزود: این همایش با هدف افزایش عوارض سیگار و کاهش عرضه و تقاضای مصرف دخانیات و با اقدام خود مراقبتی و خواسته اجتماعی جامعه به مجلس و دولت برگزار خواهد شد.
در پایان معاون اجتماعی فرهنگی اشاره کرد: فعلاً دسترسی به دخانیات راحت تر  از نان شده است در صورتیکه باید کالاهای آسیب رسان به راحتی در دسترس نباشد. سیگار هم هزینه از جیب و هم هزینه از جان انسان است.
گزارش: اسلامی نیا
عکس : میری


   1397/10/19 16:38     
  
تعداد بازدید :  201