برگزاری هفتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هفتمین  جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه، سه شنبه 3 بهمن ماه96 در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی، متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری، از دانشکده‌های دندانپزشکی و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.
 
پس از بحث و بررسی مستندات ارائه شده در پرونده‌ها و تبادل‌نظر،  افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه معرفی شدند:
دکتر صدیقه  رهرو تابان، دکتر مهدیه السادات موسوی و دکتر محمد علی منصورنیا
در ادامه، درباره درخواست برگزاری کارگاه های فرهنگی از سوی مراکز تابعه ی دانشگاه، همچون بیمارستانها  و دانشکده های تحت پوشش، بحث و تبادل نظرانجام شد و مجوز برگزاری این کارگاه ها صادر شد.
   1396/11/9 11:37     
  
تعداد بازدید :  223