برگزاری جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی ، جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز روزیک شنبه 8 مهر در محل معاونت اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر باقر زاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در خصوص ضرورت و اهمیت تشکیل جلسات ستاد صحبت کرد و سپس پیش نویس توافقنامه بین دانشگاه و ستاد اقامه نماز استان  تهران بازخوانی شد و مجری هرکدام  مشخص  و مورد تایید اعضاء قرار گرفت.
در ادامه مصوب شد تا نامه ای از طرف این ستاد تنظیم وبه تمامی واحدها ابلاغ شود تا کلاس ها و جلسات و همایش ها در ساعات نماز برگزار نشود. همچنین مقرر شد تا در جلسه بعدی از طرف نهاد رهبری خصوصیات یک مسجد ونمازخانه ی ایده آل تشریح و سپس 55 مورد از نتایج پژوهش های انجام شده در مورد وضعیت نماز دانشگاه  ارائه شود و در مورد مداخلات لازم، اعضای  ستاد، اعلام نظر شود.

خبرنگار: اشتیاقی
عکس: میری


   1397/7/9 15:13     
  
تعداد بازدید :  146