برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک ارتقا
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، 11خرداد 1399  دومین جلسه کمیسیون ماده یک ارتقا اعضاء هئیت علمی، برگزار شد.
 در این جلسه پرونده هفت نفر از اعضاء هیئت علمی و درخواست برگزاری کارگاه های مجازی از طرف بیمارستان های تابعه بررسی شد.
در ادامه دکتر صادقیان سرپرست مدیریت فرهنگی در خصوص استقبال خوب اعضاء هیئت علمی از کارگاه های برگزار شده بصورت آنلاین خبر داد و در خصوص نحوه برگزاری مطلوب تر این کارگاه ها بحث و تبادل نظر شد.
همچنین مقرر شد خروجی جلسات تصمیم گیری در خصوص امتیاز فعالیت و حضور در عرصه مقابله با پاندمی کرونا ویروس جدید (CoVID-19)، طی جلسه ای ویژه با حضور نمایندگان واحد های تابعه دانشگاه، تشکیل و نسبت به این امر اقدام شود.
 خبر:  کاظم زاده


   1399/3/13 13:34     
  
تعداد بازدید :  68