برگزاری جلسه هم افزایی مشارکت های مردمی و ارائه خدمات به مردم جامعه با حضور مسئولان قرارگاه خاتم الاوصیا
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، سه شنبه سوم تیر 99 جلسه ای در راستای هم افزایی مشارکت های مردمی و ارائه خدمات به مردم جامعه با حضور مسئولان قرارگاه خاتم الاوصیا در سالن شورای معاونت فرهنگی تشکیل شد.
اعضای حاضر درجلسه عبارتند از: دکتر عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی، مجید قربانی معاون حقوقی و مسئول مرکز ارتباطات قرارگاه مردمی خاتم الاوصیا، دکتر الهام شکیبا زاده معاون آموزشی دانشکده بهداشت، دکتر مهدی  نوروزی مدیر مشارکت های مردمی، دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه امنیت غذایی، دکتر محمدحسین صادقیان مدیر فرهنگی، دکتر مهناز عاشورخانی هیات علمی دانشکده بهداشت، دکتر حسن برکتی معاون فرهنکی اجتماعی دانشکده پرستاری مامائی، شریفی کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشت، دکتر مریم صابری سرپرست اداره سمن ها، شعله سعادت رئیس اداره خیرین، نمایندگان دانشگاه و قربانی، حسین علی پور، مسعود معصومی و محسن صیاد نمایندگان موسسه مردمی خاتم الاوصیا
 
در ابتدای جلسه دکتر شکیبا زاده گزارشی از فعالیت ها و برنامه پیش رو دانشکده بهداشت ارائه داد و با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با کرونا ویروس بر اهمیت مشارکت مردمی و سمن ها و خیرین در حوزه سلامت بخصوص در زمان همه گیری کرونا تاکید کرد.
سپس در ادامه دکتر نوروزی درخصوص اقدامات حوزه مشارکت های مردمی و ادارات زیر مجموعه آن و برنامه های مشترک با خیرین و سمن ها مطالبی بیان کرد.
دکتر عباسی نیز در تکمیل صحبت های ایشان، باز شدن فصل جدیدی از مشارکت های مردمی در عرصه های سلامت را عنوان کرد و اینکه این ارتباط می تواند گامی موثر در ارتقای سلامت باشد و گفت: مشارکت داوطبانه بخصوص در روزهای اول شیوع بیماری راهگشا و محکم کننده بود و از این فرصت بایستی استفاده بیشتری برد.
دکتر برکتی در خصوص پذیرش مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه و نسل سوم و چهارم و ظهور نسل پنجم دانشگاه ها را مطرح کرد و در ادامه به لزوم تقویت ارتباطات بین بخشی در جامعه و به نتیجه رساندن ماموریت دانشگاه ها تاکید داشت.
در ادامه جلسه دکتر صادقیان گزارشی از فعالیت های جهادی و داوطلبانه در دانشگاه را مطرح کرد و بر حضور و هماهنگی بین خیرین و سازمانهای مردم نهاد در کسب موفقیت ماموریت های گروه های جهادی خواستار ارتقاء کیفیت زندگی مردم شد.
شریفی کارشناس کودکان معاونت بهداشت اجرای برنامه های سلامت و حمایتی برای تمام گروه های سنی و مادران باردار پرخطر و کودکان دارای سوء تغذیه حوزه بهداشت رامطرح کرد که با حضور و کمک های خیرین می شود خدماتی با کیفیت بالاتری را ارائه داد.
سپس قربانی معاون حقوقی قرارگاه خاتم الاوصیاء نیز شرحی از ساختار و تشکیلات قرارگاه را عنوان کرد و اینکه این قرارگاه بسته به نیاز جامعه با اولویت های آموزش و سیاست گذاری در حوزه های مختلف مسائل اجتماعی فرهنگی بدون هیچ گونه وابستگی به ارگان نظامی و سیاسی با رویکرد کاملا مردمی تشکیل شده است.
ایشان شروع کار ماموریت قرارگاه را در محلات حاشیه نشین شهر با عقد تفاهم نامه با وزارت کشور با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه های ورزشی، پیشگیری از اعتیاد، استحکام بنیاد خانواده، جلوگیری از آسیب های کودکان و نوجوانان و اشتغال زایی جوانان عنوان کرد.
این قرارگاه مجموعه و نهادی کاملا مردمی ارتباطات خوبی با حوزه های مشارکت سازمان های مرتبط با موضوع مانند بهزیستی ، بنیاد مستعضفان و سایر ارگان های درگیر با موضوع آسیب های اجتماعی دارد که می تواند در روند بهبود فرایند کاهش این آسیب ها در کنار دانشگاه تاثیرگذار باشد.
صیاد در ادامه مشارکت فی مابین دانشگاه و قرارگاه در جهت کاهش آسیب های اجتماعی را خواستار شد. همچنین وی با اشاره به سرلوحه قرار دادن شعار پیشگیری هدف اصلی است تا درمان در دستور کار قرارگاه گفت: قرارگاه در راستای ایجاد اقزایش سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین  فعالیت می کنند تا در حد ممکن باعث خاموش شدن موتورهای تولید آسیب در این مناطق شوند .
همچنین قرارگاه در شرایط بحرانیکرونا اقدامات مردمی و داوطلبانه ای در جهت حمایت از کسب و کار های مواجهه با آسیب و تهیه بسته های غذایی به بیمارستان های در گیر با کرونا انجام دادند.
حسین علی پور یکی دیگر از همکاران قرارگاه که وظیفه رسیدگی به کودکان کار و نوجوانان مناطق حاشیه نشین را داشتند ضمن گزارش اقدامات انجام شده خواستار کمک ییشتر در این خصوص شده و اظهار میدواری کرد تا با حمایت و پیگیری دانشگاه از طریق استانداری و شهرداری بتوان اقدامات مثبتی در این خصوص انجام دهد.
در پایان جلسه دکتر رستمیان با اشاره به استقرار نظام شبکه در قالب برنامه مراقبتهای بهداشتی اولیه وابراز خرسندی از وجود این گونه تشکل های مردمی پیشنهاد کردند با پایلوت قراردادن یک منطقه خاص و جلب همکاری با روسای شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه و شهرداری منطقه بتوان ساز و کار مناسبی در بازه زمانی تعریف شده در راستای کاهش آسیب های اجتماعی منطقه برداشته شود.
خبر: سعادت
   1399/4/7 08:37     
  
تعداد بازدید :  153