برگزاری جلسه ستاد توسعه و ترویج در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز  روز سه شنبه مورخ26 تیر در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر باقر زاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضاء جدید ستاد، ضرورت حضورشان را بازگو کرد و سپس جدول امتیازات کسب شده در توافقنامه دانشگاه و ستاد اقامه نماز را قرائت کرد، ایشان افزود: با تلاش خوب ستاد و مجموعه ی واحدها و دست اندرکاران  دانشگاه عنوان شایسته تقدیر برای این ستاد کسب شده است که با تلاش و دقت بیشتر می توان به شایسته تقدیر ویژه دست پیدا کرد.
در ادامه دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در خصوص ضرورت تشکیل جلسات هیات امناء نمازخانه ها و شورای فرهنگی واحدها و ورود غیر مستقیم به تشویق و ترغیب به نماز و مسائل فرهنگی اشاره کرد.
سپس دکتر صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام افزود: شورای جدید فرهنگی و هیات امناء مسجد بیمارستان امام خمینی(ره)  با حضور اساتید در حال تشکیل است که تا هفته ی آینده لیست آنها به معاونت اجتماعی  فرهنگی ارسال خواهد شد، همچنین این مجتمع درچهار بخش روابط عمومی، معاون امور دانشگاهی بیمارستان ، مسجد و بسیج بیمارستان با همکاری و تعاملی خوب موفق به اشاعه ی مسائل فرهنگی و اعتقادی  به اشکال مختلف می باشد.
همچنین اعضاء ستاد هرکدام پیشنهاد و نقطه نظرات خود را در مورد پیشبرد اهداف ستاد بیان کردند.
 
 
خبرنگار: محمود اشتیاقی
عکاس: میری


   1397/4/27 08:57     
  
تعداد بازدید :  188