برگزاری اولین جلسه ی ارتباط صنعت و دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، با هدف پیشرفت به سوی دانشگاه نسل سوم و همچنین ارتباط دانشگاه علوم پزشکی تهران با حوزه صنعت، جلسه ای با حضور دکتر قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه برگزارشد.
در این جلسه که دکتر فریدی مجیدی معاون پژوهشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی معاونت فرهنگی و مهندس غفوری مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه نیز حضور داشتند در خصوص توانمندیهای موجود دانشگاه و برنامه های در دست اقدام جهت اجرایی شدن دانشگاه نسل سوم و از جمله در دانشکده فناوری های نوین، مرکز علوم تکنولوژی و مراکز تحقیقات داروئی و ... تبادل نظر شد.
تولید تجهیزات پزشکی پرمصرف و وارداتی که خیلی از این تجهیزات نیازمند فناوری پیشرفته ای نیستند و در حال حاضر توان تولید آنها در داخل وجود دارد از دیگر اهداف این جلسه بود.
 در پایان مقرر شد دکتر قبادیان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدیدی از دانشکده فناوری های نوین، مراکز تحقیقاتی که توان تولید دارند و استارت آپ های این مجموعه داشته باشند و همکاری بیشتر دانشگاه و صنعت با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در دستور کار قرار گیرد.
خبر و عکس: کاظم زاده


   1398/3/12 09:24     
  
تعداد بازدید :  131