برپایی کتابخانه عمومی در ساختمان شفا
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، این معاونت، باهدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مراکز و ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبدیل کتابخوانی به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی اقدام به برپایی  کتابخانه ای در سالن انتظار ساختمان کرد.
براساس این گزارش، باتوجه به اینکه مراجعه کنندگان به ساختمان شفا، مدتی از وقت خود را در انتظار انجام فرآیندهای اداری سپری می نمایند، این معاونت باهدف ترویج فرهنگ کتابخوانی وتسهیل این مهم اقدام به برپایی کتابخانه ای در سالن انتظار ساختمان شفا کردند.
کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی می توانند با اهدا کتاب های خوانده شده خود به کارشناسان مربوطه در این طرح مشارکت داشته باشند.
معاونت فرهنگی با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی در فضاهای اداری و درمانی تحت پوشش دانشگاه و افزایش سرانه مطالعه در بین کارکنان و مراجعین آماده همکاری با مراکز مربوطه می باشد.
خبر و عکس: میری
   1398/4/23 12:59     
  
تعداد بازدید :  72

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: