بازدید از امکانات اقامه نماز بیمارستان امیر اعلم
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، بازدید دوره ای از مساجد و نمازخانه های بیمارستان ها و بخش های مختلف آن در خصوص تجهیزات اقامه نماز توسط دکتر اصغر قربانی عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه و محمود اشتیاقی مسئول دبیرخانه این ستاد همچنان ادامه دارد.
دکتر قربانی در دیدار ازبیمارستان امیر اعلم  گفت: در بین  بیمارستان ها ی بازدید شده  مساجد و نمازخانه  ها تقریبا همگی مجهز و در تمامی بخش ها تجهیزات اقامه نماز وجود دارد. اما در بسیاری از اتاق ها به دلیل عدم حسن سلیقه، بیماران و همراهان از وجود تجهیزات نماز موجود، بی خبر می مانند و تنها با طراحی وجا نمایی مناسب می توان این وسائل را در معرض دید همگان قرار داد تا هم باعث ارائه خدمات بهتر و هم  اشاعه فرهنگ اقامه نماز باشد.
محمود اشتیاقی مسئول دبیرخانه ستاد اقامه نماز گفت: این خواست شخص معاون فرهنگی و اعضاء ستاد اقامه نماز است که غیر از مساجد و نمازخانه ها در تمام فضاهای بیمارستان ها، دانشکده ها، خوابگاه ها،ستادها و مراکز دانشگاه امکانات اقامه نماز وجود داشته باشد تا آنانکه به دلایلی امکان حضور در نماز جماعات را ندارند از فضیلت نماز اول وقت و اقامه این واجب الهی محروم نمانند.
خبر: محمود اشتیاقی


   1398/10/17 15:37     
  
تعداد بازدید :  68