ابن تیمیه و اصحابش در گمراهیند

دست به قلم شده و مسلمین را از آنها بر حذر داشته و اشاراتی به فساد اعتقادی او کرده‌اند.
یکی از این بزرگان عالم و دانشمند بزرگ اهل سنت هند «محمد بن احمد بن  مسکة بن عتیق الیعقوبی» است که کتابی به نام «فتاوی ابن تیمیة فی المیزان» در اثبات مخالفت فتاوای ابن تیمیه با اصول مسلم اسلامی تألیف کرده است.
ایشان در این کتاب تصریح به گمراهی ابن تیمیه و تابعانش کرده:

... ابن تیمیة و أتباعه علی ضلال مبین ...
... ابن تیمیه و پیروانش در گمراهی آشکار هستند ...

و در ادامه می‌نویسد:

و أن ابن تیمیة و أتباعه القدماء و المحدثین علی ضلال مبین.
ابن تیمیه و پیروانش هم آنان که در قدیم بوده‌اند و هم آنان که جدیداً به او اعتقاد دارند در گمراهی آشکار هستند.

(فتاوی ابن تیمیة فی المیزان، صفحه11)

 

:  شهید آوینی    1394/3/5 08:45     
  
تعداد بازدید :  392

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران: