• اخبار معاونت
  • تازه ترین اخبار
رویدادها
شاید بسیاری از ما، نابیناها را با عصای سفیدی که همواره به همراه دارند و نقش ضروری در پیدا کردن راه برای آنها دارد می شناسیم
سه شنبه 23 مهر 1398
سلامت روان به معنی آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست بلکه معنایی کلی تری دارد و کیفیت زندگی بر آن تاثیر میگذارد.
سه شنبه 23 مهر 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
بدون اغراق می‌توان تاکید کرد خانه‌ای در ایران نیست که دیوان او را بر طاقچه نداشته باشد ......
یکشنبه 21 مهر 1398
آرشیو